F5 Hlutfall tímabundinna starfskrafta

Styður heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna
Menntun fyrir alla

Löng hefð er fyrir því hjá veitufyrirtækjunum að ráða ungmenni til sumarstarfa umfram hefðbundna þörf fyrir afleysingar. Ræðst það meðal annars af því að fyrirtækin eiga mörg mannvirki og margar lóðir sem krefjast viðhalds sem best er sinnt að sumarlagi. Jafnframt lítur OR svo á að ráðning ungmenna til sumarstarfa gefi þeim innsýn í og fræði þau um starfsemina og veki áhuga þeirra á að koma aftur til starfa hjá fyrirtækjunum síðar.

Í áætlunum um mannaflaþörf samstæðunnar fyrir árið 2020 var gert ráð fyrir fækkun starfsfólks. Ræðst það meðal annars af aukinni sjálfvirkni margra viðfangsefna. Þetta skýrir fækkun nýrra fastráðninga á árinu 2020 en á móti koma sérstakar mótvægisaðgerðir sem fyrirtækin í samstæðunni gripu til gegn samdrætti og atvinnuleysi í kjölfar þess að kórónuveirufaraldurinn braust út snemma árs. Þær aðgerðir skýra hvorttveggja fjölgun sumarráðninga og fjölgun tímabundinna ráðninga.

OR og dótturfyrirtækin kaupa að mikla vinnu frá stórum fyrirtækjum á borð við verkfræðistofur og framkvæmdaverktaka. Sumt starfsfólk stærri og smærri verktaka vinnur að verulegu leyti fyrir OR eða dótturfyrirtæki. Sá hópur hefur ekki verið skilgreindur og OR hefur ekki tölulegar upplýsingar um samsetningu hans.

Tímabundnar ráðningar

Kynjaskipting nýrra fastráðninga